Choď na obsah Choď na menu
 


   

 Školský rok 2017-2018


- príjemné a estetické prostredie

- 4 pedagogickí zamestnanci , ktorí zabezpečujú výchovno- vzdelávaciu činnosť a jeden nepedagogický zamestnanec

- robíme všetko preto, aby vaše dieťa bolo šťastné a spokojné 

Naše 2 triedy :

 1.trieda- "SOVIČKY "   3-4 ročné deti

 2.trieda-  "ŽABKY"      4-6 ročné deti 

  Krúžková činnosť /tento škol.rok/

  -  Angličtina -       Mgr. Lenka Horecká

  -  DFS Bystrinka -  Elenka Cígerová

  

     Logopédia -       PaedDr.Zuzana Čekovská,

   

  

 

"Všetko, čo naozaj potrebujem  vedieť, som sa naučil

 v materskej  škole."

                                                                    ROBERT FULGHUM

 *******************************************************************

    Čo budeme robiť?

 

 • hry a hrové činnosti
 • ranný kruh
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu
 • edukačné aktivity
 • príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, edukačné aktivity,činnosti zabezpečujúce životosprávu
 • príprava na odpočinok, odpočinok
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu
 • edukačné aktivity, záujmové krúžky, hry a hrové činnosti, pobyt vonku (v lete)

 Denný poriadok

 • zabezpečujeme harmonické striedanie činností počas dňa
 • vytvárame časový priestor na hrové činnosti a na edukačné aktivity

  *****************************************************************************

Dlhodobý cieľ výchovno-vzdelávacej činnosti:

 

 Vychovať dieťa schopné prejavu svojej identity (jedinečnosti), autonómie (nezávislosti) a kompetencií (schopností).

  

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.